Warberg-stjerne Trustpilot

Slapt maveskind

Dokumenter

Spørgsmål & svar

Hvad skal jeg være opmærksom på inden operationen?

Vi anbefaler, at du har læst informationerne her på hjemmesiden inden forundersøgelsen. Skulle du have spørgsmål, kan du skrive dem ned, mens du læser, og medbringe dem ved forundersøgelsen.

Til forundersøgelsen har du ret til en bisidder. På den måde sikrer du, at du ikke overhører vigtige informationer, som du får i forbindelse med forundersøgelsen.

Hvad sker der til forundersøgelsen?

Forundersøgelsen starter med, at du får en snak med plastikkirurgen om eventuelle ønsker du har omkring indgrebet. Efterfølgende vil du blive undersøgt, så det kan afgøres, hvilken behandling der vil give de bedste resultater. Når dette er bestemt, vil du blive informeret om forløbet fra før til efter indgrebet.

Bemærk, at resultaterne efter et kosmetisk indgreb ikke er vedvarende. Her vil aldringsprocessen, graviditet, rygning og vægtøgning påvirke resultatet over tid.
Du får mindst en uges betænkningstid efter forundersøgelsen, før den endelige aftale om operationen er gældende.

Hvordan skal jeg forberede mig til operationen?

Maveskindsoperaiton 2.0

Før operationen er forberedelsen vigtig, for at du opnår det bedst mulige resultat. Din vægt skal helst ligge med et BMI på 25. Du må ikke ryge minimum 4 uger før din operationen, da det kan skyldes en af de største faktorer til komplikationer der kan føre til dødt væv og infektioner. Efter operationen må du ikke ryge før efter der er gået 4 uger, da huden skal nå at hele.

Du skal være opmærksom på, at nogle typer præparater af medicin kan komplicere operationen og medføre blødningsproblemer. I forbindelse med forundersøgelsen, skal du konsulteres af en speciallæge om, hvordan du skal tage din medicin før, under og efter operationen.

Det er vigtigt at du møder fastende på klinikken på operationsdagen, da du skal opereres i fuld bedøvelse. Du må ikke drikke alkohol efter kl. 20 dagen inden. 6 timer før operationen må du ikke spise eller drikke. Det skal pointeres, at du gerne må fortsætte med at drikke vand eller anden sukkerholdige klar læskedrik, fx æblejuice eller iste, indtil 2 timer før operationen. De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage.

Hvad sker der under operationen?

Når du ankommer til Warberg Klinikken på operationsdagen, bliver du modtaget af din sygeplejerske og vist til den rette stue. Her får du udleveret det operationstøj som du skal have på under indgrebet. Herefter bliver du tilset af vores anæstesilæge, der vil informere dig om bedøvelsen og give dig den rette medicin, som forberedelse til operationen. Din plastikkirurg vil herefter foretage den nødvendige optegning på huden. Derefter bliver du ført til operationsstuen, hvor operationssygeplejerske og anæstesilæge venter dig. Fremgangsmåden ved operationen vil variere ud fra, om du skal have foretaget en stor-eller lille maveskindsoperaion. De to forskellige behandlinger er beskrevet herunder.

Stor maveskindsoperation

Denne behandling kan tage fra 11⁄2 til 21⁄2 time, afhængigt af om der skal laves bugvægsplastik eller fedtsugning samtidigt. Operationen starter ved, at der bliver anlagt et snit over skambenet fra hofte til hofte, hvor navlen vil blive skåret fri og huden bliver løsnet helt op til brystbenet.
Det overskydende hud vil fjernes, hvor det er aftalt. Hvis det er nødvendigt, foretages bugvægsplastik, hvor musklerne samles i midten. Huden trækkes sammen efterfølgende, og navlen bliver genplaceret. Huden vil efterfølgende blive syet sammen i tre lag, og der vil blive lagt små dræn, for at fjerne eventuel væske fra såret. Du vil få en stram bandage på, der hvor dine syninger er placeret for at støtte vævet den første måned efter operationen.

Lille maveskindsoperation

Denne operation kan foretages i fuld bedøvelse eller i lokal bedøvelse. Operationens varighed er typisk 1 til 11⁄2 time, afhængigt af om der også skal foretages en fedtsugning. Snittet vil blive placeret lige over skambenet, hvor huden bliver løsnet hele vejen op til navlen. Her bliver hud og fedt fjernet. Du vil efterfølgende få en stram bandage på, der hvor dine syninger er placeret. Den skal støtte vævet den første måned efter operationen.

Hvad er følgevirkningerne forbundet med operationen?

Maveskindsoperaiton 2.0

Operationen kommer til at efterlade ar, som vil være røde og til tider kan være hævede. Oftest bliver arret pænt, meget få vil udvikle et skæmmende ar (hypertrofisk ar eller keloid). Her kan det være fornødent, at behandle arret med binyrebarkhormon gentagende gange. Det ses oftest, at der går op til to år, før arret har fået sit definitive udseende.

Når du bliver opereret vil der ske en påvirkning af følesansen på området. I månederne efter operationen, kan der forekomme føleforstyrrelser, såsom stikken og prikken, i arrene. Dette vil med tiden forsvinde i takt med, at følesansen gendannes. Der kan dog være mindre områder med permanent tab af følesans

Hvilke risici er forbundet med operationen?

Maveskindsoperaiton 2.0

Hos omkring 1% af vores patienter, vil der være blødning i timerne efter operationen. Dette vil medføre en ny operation, oftest i fuld bedøvelse. Det kan være en af årsagerne til, at forlænge den tid du er indlagt, med en ekstra dag.

En infektion ses sjældent, men kan ikke udelukkes. Dette vil kræve en antibiotisk behandling. Du bør selv holde øje med om der opstår infektion. En infektion vil typisk være synlig efter 1-2 uger, hvor der opstår rødme og hævelse, med tiltagende smerter og feber.
Da huden ved en maveskindsoperation løsnes fra den underliggende muskulatur, kan der meget sjældent ses vævsdød langs arret. Dette vil, ligesom ved en infektion, først kunne ses efter nogle uger, og vil give anledning til sårdannelse. I de fleste tilfælde vil et sådant sår kunne hele med sårbehandling, men det kan blive nødvendigt med en mindre operation, for at rette på arret.

Hvad sker der lige efter operationen?

Efter operationen bliver du fulgt til opvågningsafsnittet, hvor du kommer under observation af vores sygeplejersker. Her vil du ligge indtil du er vågen nok til at komme på sengestue. Under operationen vil du få lagt lokalbedøvelse, som skal sørge for, at du får relativt få smerter de første timer efter operationen. Løbende, som lokalbedøvelsen aftager, vil din sygeplejerske sørge for smertestillende medicin, så dine smerter holdes på et minimum.

Det vil være en konkret vurdering om du skal overnatte efter indgrebet. Det vil blive aftalt på forhånd. Der vil højst sandsynligt blive anlagt dræn. Hvis du skal hjem med disse vil du blive instrueret nøje i håndtering og observation af dem.

Allerede under opholdet vil du komme op og gå, da det vil begrænse risikoen for blodpropper i benene. Du vil få smertestillende medicin med hjem, sammen med en anvisning for hvordan tabletterne skal tages.

Den tråd huden er syet sammen med vil forsvinde af sig selv. Du vil modtage et tilbud på kontrol efter 12-14 dage, hvor vi undersøger om alt er som det skal være.
Du skal komme til kontrol hos plastikkirurgen 3-6 måneder efter operationen. Den præcise tid aftales ved udskrivelsen, eller ved et senere opkald. Det er almindeligt at være sygemeldt fra sit arbejde i 1-2 uger efter operationen, mens det i særlige tilfælde, f.eks. ved fysisk krævende arbejde, kan være op til 3 uger.

For at begrænse trækket på arret, vil du være lejret i sengen med let bøjede hofter og knæ, samt overkroppen let hævet. Denne stilling skal du sove i de første 1-2 uger efter operationen.

Er der noget jeg skal undgå efter behandlingen?

Maveskindsoperaiton 2.0

Du skal du lytte til din krops signaler. Forekommer der ubehag eller smerte, skal du undlade den aktivitet der fremkalder smerten. Du kan allerede dagen efter operationen gå små ture, men mere intens motion, såsom løb og cykling, skal du vente 2-3 uger med. Mere krævende sportsaktiviteter, såsom styrketræning, skal du vente med til 6-8 uger efter operationen.

Du vurderer selv, hvornår du kan køre bil igen. Det kræver at du kan reagere optimalt i enhver situation. Så længe du har smerter, er det derfor ikke tilrådeligt at køre bil.
Indtil drænet er fjernet, skal du beholde mavebandagen på, og du skal ikke gå i bad. Efter ca. 5 dage vil du kunne bade igen. Du skal efter badet sørge for, at mavebandagen genanbringes på arret så den giver et let tryk.

Du kan med fordel anvende Micropore plaster, som du får udleveret af klinikken. Det anbefales at anvende dem på arret i de første 3 måneder. Plasteret er til for at give pænere ar og beskytte mod solen. Efter du er færdig med at bruge dit plaster, skal du smøre solcreme faktor 15 på arret, når det er udsat for sol. Du skal undgå at bade i pools og havvand i op til 4 uger efter operationen.

Opdateret 25.04.2022 Version 2.0