Warberg-stjerne Trustpilot

Botox – Azzalure

Dokumenter

Artikler

Her vil der ligge nyttige artikler og links

Indlæg

Her vil der ligge indlæg fra os

Spørgsmål & svar

Hvad er Azzalure?

Azzalure indeholder samme aktive stof, som Botox, Vistabel og andre lignende præparater. Det virker på samme måde og frembringer de samme resultater.

Hvad indeholder Azzalure?

Azzalure indeholder Botulinum, der er en type A-toxin produceret af Clostridium botulinum, Humant albumin og lactose.
Botulinum type A-toxin er et perifert virkende neuromuskulært blokerende middel til lokal behandling. Det vil sige at det blokerer nerveimpulsens vej fra nerven til muskelcellen, hvorved musklen lammes og over tid bliver mindre. Dette udnyttes til at behandle de muskulære rynker i ansigtet.

Hvad skal jeg være opmærksom på inden behandling med Azzalure?

Ifølge Dansk lovgivning om kosmetisk behandling skal du komme til en lægelig forundersøgelse, minimum 48 timer inden din behandling. Her gennemgår vi dine ønsker, og vi informerer dig om forventede resultater, risici og eventuelle bivirkninger.

Forundersøgelsen er gratis og kun påkrævet første gang du skal have en ny behandling, som du ikke tidligere er forundersøgt til i klinikken. Hvis du ønsker bedøvende creme på behandlingsområdet, bør du møde minimum en halv time inden det aftalte tidspunkt eller starte hjemmefra med udleveret salve.

Hvor mange behandlinger skal jeg have med Botox?

Normalt er en enkelt behandling nok til at fjerne rynkerne i det behandlede område. Der kan dog være særligt dybe rynker, som ikke kan fjernes med en enkelt behandling. Som regel er det nok at gentage behandlingen igen efter 4 måneder, hvorved rynken giver sig, men i helt særlige tilfælde må man supplere behandlingen med en filler behandling, for at “løfte” huden op i niveau. Du vil ved forundersøgelsen få en vurdering af antallet af nødvendige behandlinger og om det er nødvendigt med filler, for at opnå det mål du ønsker.

Hvordan foregår en behandlingen med Botox?

Eventuel bedøvelsescreme renses af. Inden vi går i gang med selve behandlingen, gennemgår vi igen mundtligt behandlingen og taler om det forventede resultat, risici og eventuelle bivirkninger. Styrelsen for patientsikkerhed har desuden pålagt alle kosmetiske behandlere at tage før-billeder inden behandlingen. Disse tages ved forundersøgelsen, eller umiddelbart inden behandlingen. Inden behandlingen, bliver du sprittet af og behandlingsområdet markeres.

Herefter sprøjtes Azzalure i det/de aftalte områder.

Botox behandlinger udføres normalt uden bedøvelse, men hvis du er særligt nervøs for smerter, kan du ved forundersøgelsen få udleveret lokalbedøvende creme. Cremen påsmøres minimum 30-45 minutter før inden behandlingen for at opnå den maksimale effekt.

Hvad skal jeg være opmærksom på efter behandling med Botox?

De første 20-30 minutter efter behandlingen kan du være let rød og hævet i det behandlede område. Man kan med det samme genoptage sine daglige gøremål uden nogen form for gener.

Hvornår må jeg træne og dyrke sport?

Du bør undgå sport og træning i det første døgn efter behandlingen. Du bør ligeledes undgå at have hovedet under hjertehøjde, også når du sover. Du bør ikke bade i svømmehal, pool, hav eller sø de første 2-3 dage efter behandlingen.

Hvor længe holder Botox?

Generelt set holder en Botox behandling i 4 måneder, hvis den er blandet korrekt. Der er selvfølgeligt individuelle variationer og ganske få er såkaldte “fast metabolizers”, som brænder Botox af, hurtigere end andre, men det er sjældent forekommende. Man betaler og aftaler Azzalure-behandlingen af et til flere områder. Du tilbydes en tid til kontrol og touch up-behandling, hvor eventuel supplerende behandling kan gives, hvis det ønskede resultat ikke er nået. Hvis man passer sine behandlinger hver 3.-4. måned det/de første år, kan nogle herefter nøjes med en behandling 2 gange om året, så længe virkningen ønskes. Hos os tilbydes gratis kontrol og touch up efter ca 14 dage.

Hvad er bivirkninger og risici ved Azzalure?

Der er siden introduktionen af Azzalure til kosmetisk behandlinger, IKKE observeret langtidsbivirkninger/ kroniske bivirkninger, relateret til behandlingen.

Der kan forekomme stikrelaterede gener i form af ubehag, rødme, hævelse, smerte/ ømhed, fasthed og blå mærker, som vil forsvinde i løbet af få timer til en uge.
Der kan opleves asymmetri og ujævnheder i det behandlede område, som oftest kan korrigeres fuldstændigt.

En kendt bivirkning, hvis man behandler den nederste del af panden, uden at “gemme noget muskel” til at holde panden med, er, at pande og bryn sænker sig og føles tunge. Med den rette viden og teknik, er det ikke svært at undgå denne bivirkning.

Ved behandling af næserynker er der en lille risiko for, at en af smilemusklerne påvirkes, hvorved læben sænkes lidt – det er denne virkning man tilstræber ved behandling af tandkødssmil, men er altså en bivirkning ved næserynke-behandling.

Ved Botoxbehandling af nedadgående mundvige, kan nogle opleve styringsbesvær af læberne i de første par dage, indtil de har vænnet sig til Botoxen.

Der er en lille risiko for infektion ved alle procedurer der laver hul i huden. Infektion ses ofte startende som diskret rødme omkring et af indstikshullerne, som bliver tiltagende rødt. Hvis du oplever denne bivirkning, skal du omgående tage kontakt til klinikken. I langt de fleste tilfælde kan infektionen opdages og behandles i opløbet med antibiotika, uden større gener.

I ekstremt sjældne tilfælde, ved behandlinger tæt på øjenlåget, kan Botoxen bevæge ind og lamme den muskel der løfter øjenlåget. Sker dette vil øjenlåget sænke sig og dække ca øverste halvdel af iris.

Denne bivirkning kan behandles delvist med nogle øjendråber, der dog har den bivirkning at det får pupillerne til at udvide sig.

Der er i ekstremt sjældne tilfælde set alvorlige bivirkninger relateret til spredning af botulinum toxin væk fra administrationsstedet, herunder muskelsvaghed, dysfagi og aspirationspneumoni – i nogle tilfælde med fatalt udfald. Ved opståede synke-, tale- eller åndedrætsproblemer skal der omgående søges lægehjælp.

Er der nogle gode råd i forbindelse med en Botox behandling?

Det kan være en god idé at tage 1 gram paracetamol 1 time inden behandlingen. Efter behandlingen kan man de første par døgn tage 1 gram Paracetamol hver 6. time. Du bør IKKE tage smertestillende medicin der tilhører gruppen af NSAID, idet det forøger blødningstendensen. Fiskeolie præparater øger ligeledes blødningstendensen og bør undgås op til behandlingen.

Opdateret 28.04.2022