Warberg-stjerne Trustpilot

Mommy Makeover

Dokumenter

Artikler

Her vil der ligge nyttige artikler og links

Indlæg

Her vil der ligge indlæg fra os

Spørgsmål & svar

Her vil du finde Spørgsmål & svar

Hvad skal jeg være opmærksom på inden operationen?

Vi anbefaler, at du har læst informationerne her på hjemmesiden inden forundersøgelsen. Skulle du have spørgsmål, kan du skrive dem ned, mens du læser og medbringe dem ved forundersøgelsen.

Til forundersøgelsen har du ret til en bisidder. På den måde sikrer du, at du ikke overhører vigtige informationer, som du får i forbindelse med forundersøgelsen.

Hvad sker der til forundersøgelsen?

Forundersøgelsen starter med, at du taler med plastikkirurgen om eventuelle ønsker du har omkring indgrebet. Efterfølgende, vil du blive undersøgt, så det kan afgøres, hvilken behandling, der vil give de bedste resultater. Når dette er bestemt, vil du blive informeret om forløbet fra før til efter operationen. Du får en betænkningstid på mindst 1 uge, efter forundersøgelsen, før den endelige aftale om operationen blive gældende. 

Hvordan skal jeg forberede mig til operationen?

Før operationen er forberedelsen vigtig, for at du opnår det bedst mulige resultat. Din vægt skal helst ligge med et BMI på 25. Du må ikke ryge minimum 4 uger før din operationen, da det kan skyldes en af de største faktorer til komplikationer der kan føre til dødt væv og infektioner. 

Efter operationen må du ikke ryge før efter der er gået 4 uger, da huden skal nå at hele. 

Du skal være opmærksom på, at nogle typer præparater af medicin kan komplicere operationen og medføre blødningsproblemer. I forbindelse med forundersøgelsen, skal du konsulteres af en speciallæge om, hvordan du skal tage din medicin før, under og efter operationen. 

Det er vigtigt at du møder fastende på klinikken på operationsdagen, da du skal opereres i fuld bedøvelse. Du må ikke drikke alkohol efter kl. 20 dagen inden. 6 timer før operationen må du ikke spise eller drikke. Det skal pointeres, at du gerne må fortsætte med at drikke vand eller anden sukkerholdige læskedrik, fx æblejuice eller iste, indtil 2 timer før operationen. De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage.

Hvad sker der under operationen?

Når du ankommer til Warberg Klinikken på operationsdagen, bliver du modtaget af din sygeplejerske og vist til den rette stue. Her får du udleveret det operationstøj som du skal have på under indgrebet. Herefter bliver du tilset af vores anæstesilæge, der vil informere dig om bedøvelsen og give dig den rette medicin, som forberedelse til operationen. Din plastikkirurg vil herefter foretage den nødvendige optegning på huden. Derefter bliver du ført til operationsstuen, hvor operationssygeplejerske og anæstesilæge venter dig. 

Ved en mommy makeover  vil du være i fuld bedøvelse og operationens tiden varer cirka  4 timer. I forbindelse med brystløftet kan der være forskelligheder mellem snitføringen og optegningen, da dette afhænger af hvor højt brystvorten skal løftes. Her vil brystvorteområde altså flyttes op, men vi sørger for, at du beholder kirtelvævet. Derfor mister du ikke evnen til at kunne amme, og følesansen skades mindst muligt. 

Maveskindsoperationen starter ved, at der bliver anlagt et snit over skambenet fra hofte til hofte, hvor navlen vil blive skåret fri og huden bliver løsnet helt op til brystbenet. Det overskydende hud vil fjernes, hvor det er aftalt. Hvis det er nødvendigt, foretages bugvægsplastik, hvor musklerne samles i midten. Huden trækkes sammen efterfølgende, og navlen bliver genplaceret. Huden vil efterfølgende blive syet sammen i tre lag, og der vil i nogle tilfælde blive lagt små dræn, for at fjerne eventuel væske fra såret. Du vil få en stram bandage på, der hvor dine syninger er placeret for at støtte vævet den første måned efter operationen.

Efter en vellykket operationen, vil du både få en bh på samt en kompressionstøj der sidder på maven og de fedtsugede områder. Kompression må du ikke tage af den første uge, denne tages af når du kommer til en kontrol 5-7 dage efter operationen. Du skal bære kompressionsbh i 3 mdr. Derudover skal du bære den resterende kompression i 3-4 uger, den første uge gerne må tage den af når du skal i bad.

Hvad sker der lige efter operationen?

Efter operationen bliver du transporteret til opvågningsafsnittet, hvor du kommer under observation af vores sygeplejersker. Her vil du ligge indtil du er vågen nok til at komme på sengestue. Under operationen vil du få lagt lokalbedøvelse, som skal sørge for, at du får relativt få smerter de første timer efter operationen. Løbende, som lokalbedøvelsen aftager, vil din sygeplejerske sørge for smertestillende medicin, så dine smerter holdes på et minimum.

Allerede kort tid efter operationen vil du komme op og gå, da det vil begrænse risikoen for blodpropper i benene. Du vil typisk være klar til udskrivelse 2-4 timer efter operationen. Du vil få smertestillende medicin med hjem, sammen med en anvisning for hvordan tabletterne skal tages.

Du vil få udleveret en tid til kontrol 7-10 dage efter operationen hvor dine tråde skal fjernes og det fedtsugende område tilses. Hvis du udskrives med dræn, får du en vejledning i hvordan disse tømmes og kontrolleres undervejs. Derudover får du en tid 3-5 dage efter operationen, hvor vi fjerner drænene. 

Du skal komme til kontrol hos plastikkirurgen 3-6 måneder efter operationen. Den præcise tid aftales ved udskrivelsen, eller ved et senere opkald. 

Det er almindeligt at være sygemeldt fra sit arbejde i 1-2 uger efter operationen, mens det i særlige tilfælde, f.eks. ved fysisk krævende arbejde, kan være op til 3 uger.

Hvad er risici og følgevirkningerne forbundet med operationen?

Operationen kommer til at efterlade ar, som vil være røde og til tider kan være hævede. Oftest bliver arret pænt, meget få vil udvikle et skæmmende ar (hypertrofisk ar eller keloid). Her kan det være fornødent, at behandle arret med binyrebarkhormon gentagende gange. Det ses oftest, at der går op til to år, før arret har fået sit definitive udseende. Når du bliver opereret vil der ske en påvirkning af følesansen på området. I månederne efter operationen, kan der forekomme føleforstyrrelser, såsom stikken og prikken, i arrene. Dette vil med tiden forsvinde i takt med, at følesansen gendannes. Der kan dog være mindre områder med permanent tab af følesans

Hvilke risici er forbundet med operationen?

Hos omkring 1% af vores patienter, vil der være blødning i timerne efter operationen. Dette vil medføre en ny operation, oftest i fuld bedøvelse. Det kan være en af årsagerne til, at forlænge den tid du er indlagt, med en ekstra dag. En infektion ses sjældent, men kan ikke udelukkes. Dette vil kræve en antibiotisk behandling. Du bør selv holde øje med om der opstår infektion. En infektion vil typisk være synlig efter 1-2 uger, hvor der opstår rødme og hævelse, med tiltagende smerter og feber. Da huden ved en abdominalplastik løsnes fra den underliggende muskulatur, kan der meget sjældent ses vævsdød langs arret. Dette vil, ligesom ved en infektion, først kunne ses efter nogle uger, og vil give anledning til sårdannelse. I de fleste tilfælde vil et sådant sår kunne hele med sårbehandling, men det kan blive nødvendigt med en mindre operation, for at rette på arret.

Er der noget jeg skal undgå efter behandlingen?

Du skal du lytte til din krops signaler. Forekommer der ubehag eller smerte, skal du undlade den aktivitet der fremkalder smerten. Du kan allerede dagen efter operationen gå små ture, men mere intens motion, såsom løb og cykling, skal du vente 2-3 uger med. Mere krævende sportsaktiviteter, såsom styrketræning, skal du vente med til 6-8 uger efter operationen. Det er almindeligt at være sygemeldt fra sit arbejde i 1-2 uger efter operationen, mens det i særlige tilfælde, f.eks. ved fysisk krævende arbejde, kan være op til 3 uger

Du vurderer selv, hvornår du kan køre bil igen. Det kræver at du kan reagere optimalt i enhver situation. Så længe du har smerter, er det derfor ikke tilrådeligt at køre bil. Hvis du får anlagt dræn skal du indtil drænet er fjernet, beholde mavebandagen på, og du skal ikke gå i bad. Efter ca. 5 dage vil du kunne bade igen. Du skal efter badet sørge for, at mavebandagen genanbringes på arret så den giver et let tryk. Du kan med fordel anvende Micropore plaster, som du får udleveret af klinikken. Det anbefales at anvende dem på arret i de første 3 måneder. Plasteret er til for at give pænere ar og beskytte mod solen. Efter du er færdig med at bruge dit plaster, skal du smøre solcreme faktor 15 på arret, når det er udsat for sol. Du skal undgå at bade i pools og havvand i op til 4 uger efter operationen. 

19.05.2022 Version 2.0