Warberg-stjerne Trustpilot

Øjenlåg

Dokumenter

Spørgsmål & svar

Hvad skal jeg være opmærksom på inden operationen?

Vi anbefaler, at du har læst informationerne her på hjemmesiden inden forundersøgelsen. Skulle du have spørgsmål, kan du skrive dem ned, mens du læser, og medbringe dem ved forundersøgelsen.

Til forundersøgelsen har du ret til en bisidder. På den måde sikrer du, at du ikke overhører vigtige informationer, som du får i forbindelse med forundersøgelsen.

Hvad sker der til forundersøgelsen?

Forundersøgelsen starter med, at du taler med plastikkirurgen om eventuelle ønsker du har omkring indgrebet. Efterfølgende, vil du blive undersøgt, så det kan afgøres, hvilken behandling, der vil give de bedste resultater. Når dette er bestemt, vil du blive informeret om forløbet fra før til efter operationen.

Du får en betænkningstid på mindst 1 uge, efter forundersøgelsen, før den endelige aftale om operationen er gældende.

Hvordan skal jeg forberede mig til operationen?

Forberedelsen før operationen er vigtig, for at du opnår det bedst mulige resultat.
Du skal huske at gøre Warberg Klinikken opmærksom på, hvis du tager medicin. I forbindelse med forundersøgelsen, skal du derfor tale med speciallægen om, hvordan du skal tage din medicin, før, under og efter operationen.

Vi anbefaler, at du ikke indtager vitaminpiller 14 dage før operationen, da disse virker blodfortyndende. På operationsdagen bør du også undgå creme på huden.

Hvad sker der under operationen?

Når du ankommer til Warberg Klinikken på operationsdagen, bliver du modtaget af din sygeplejerske og vist til den rette stue. Operationen foregår normalt i lokalbedøvelse.

Vi kan både udføre øjenlågsoperationer enkeltvis eller i kombination. Ved en øvre øjenlågsoperation foretages ofte et snit i en hudfold over øjet. Herefter bliver overflødig hud, fedtvæv og sommetider muskulatur fjernet for at modvirke de tunge og hængende øjenlåg. Ved en nedre øjenlågsoperation fjernes poser under øjnene ved at reducere fedtvævet. Der bliver lagt et snit på indersiden af øjenlåget eller lige under øjenvipperne. Derved sørger vi for at skjule dine ar bedst muligt, selvom de i forvejen er minimale.

Operationen vil normalt tage 1 – 11⁄2 time.

Hvad er følgevirkningerne forbundet med operationen?

Du vil kunne opleve misfarvninger og hævelser i området omkring øjnene i 1-2 uger.

Hvilke risici er forbundet med operationen?

Det er sjældent, at vi oplever komplikationer ved øjenlågsoperationer.

Blodudtrædninger i huden omkring øjnene, tørhed i øjnene og nedsat følsomhed af øjenvipperne vil være nogle af hyppigste komplikationer. Dog vil disse påvirkninger foretage sig. Nogle vil også opleve en manglende evne til at lukke øjnene. Her vil du have glæde af øjensalve for at opretholde fugtigheden i øjet i den første tid.

Du har højere risiko for at få problemer efter operationen, hvis du lider af grøn stær eller generelt tørre øjne.

Efter øjenlågsoperationen kan du opleve en let asymmetri af øjnene. De færreste mennesker har dog heller ikke helt symmetriske øjne.

I visse tilfælde kan det nedre øjenlåg blive så slapt, at øjenlågskanten hænger og giver øjet en rundere form, hvilket er mindre æstetisk og i værste tilfælde kan resultere i at øjnene løber i vand. Det ses ofte hos ældre personer, som mister elasticitet i strukturerne i øjenomgivelserne. Dette kan korrigeres med en oppstramning, som kaldes en kantusplastik.

Et kraftigt blåt og hævet øje efter operationen er tegn på efterblødning. Dette plejer ikke at ødelægge det blivende resultat, men forlænger tiden indtil øjenomgivelserne får et naturligt udseende. I meget sjældne tilfælde kan der opstå en efterblødning, som kræver et kirurgisk indgreb, evt. i fuld bedøvelse. Dette opstår dog altid i umiddelbar forlængelse af operationen, imens du stadig er på klinikken.

Sløret syn, dobbeltsyn, hyppighed under 1%. Nedsat følesans i øjenlågene
Besvær med at lukke øjnene
Tørre øjne-syndrom

Brændende fornemmelse

Synlige ar – I sjældne tilfælde vil vi ved den afsluttende opfølgning 3 – 6 måneder efter operationen vurdere, at det kan komme på tale at korrigere arret.

Abnormal øjenlågsposition

Øget tåreflåd eller tørhed i den første uge. Du kan bruge neutrale øjendråber for at lindre på kløe og brændende ubehag.

Den mest alvorlige, men også ekstremt sjældne komplikation ved operation på øjenlåg, er akut blødning i det behandlede område, der kan forårsage tryk på øjets synsnerve. Dette sker kun i 1:10.000 tilfælde, men i yderste konsekvens, og såfremt der ikke foretages akut behandling, kan det betyde blindhed på det pågældende øje. Det er derfor vigtigt, at du kontakter kirurgen straks, hvis der opstår akutte voldsomme smerter og eventuel hævelse. Du får et akutnummer med hjem. Hvis det ikke er muligt at få fat i kirurgen, så tag straks kontakt til et sygehus med en øjenafdeling, medbringende denne patientinformation.

I sjældne tilfælde (under 1%) kan der komme infektion i det opererede øjenlåg. Disse tilfælde behandles med antibiotika.

Hvad sker der lige efter operationen?

Under operationen vil du få lagt lokalbedøvelse, som skal sørge for, at du får relativt få smerter de første timer efter operationen. Løbende, som lokalbedøvelsen aftager, vil din sygeplejerske sørge for smertestillende medicin, så dine smerter holdes på et minimum.

Efter øjenlågsoperationen vil du få påført et plaster, som du typisk har på indtil kontroltjekket. Vi anbefaler, at du benytter kølepude ovenpå plastret med jævne mellemrum for at holde hævelsen nede.

Du skal have en pårørende til at køre dig, hvis du skal transporteres i bil. Hævelserne ved øjnene kan nemlig påvirke dit syn.

Du vil modtage et tilbud på kontrol efter 12-14 dage, hvor vi undersøger om alt er, som det skal være. Du skal komme til kontrol hos plastikkirurgen 3-6 måneder efter operationen. Den præcise tid aftales ved udskrivelsen, eller ved et senere opkald.

Er der noget jeg skal undgå efter behandlingen?

Du skal du lytte til din krops signaler. Forekommer der ubehag eller smerte, skal du undlade den aktivitet, der fremkalder smerten. Vi anbefaler, at du holder igen med hård fysisk træning i ugerne efter operationen.

Du skal undgå at bade i pools og havvand i ugerne efter operationen.

For at afhjælpe hævelse ved øjnene vil det være en fordel at sove med hovedet højt samt at køle omgivelserne omkring øjnene med kolde kompresser. Salve og øjendråber kan også bruges efter operationen.
De fleste har glæde af at benytte et par store mørke solbriller i tiden efter operationen. Vi anbefaler, at du først efter 1-2 dage begynder at se TV.

Efter operationen kan øjnene være mere lysfølsomme og føles tørre. Det vil fortage sig efter nogle uger. Først efter en måned bør du igen anvende kontaktlinser. Vi anbefaler, at du tager fri 5-10 dage efter øjenlågsoperationen.

Revideret 02-05-2022 Version 2.0