Warberg-stjerne Trustpilot

Indadvendte brystvorter

Dokumenter

Artikler

Her vil der ligge nyttige artikler og links

Indlæg

Her vil der ligge indlæg fra os

Spørgsmål & svar

Her vil du finde Spørgsmål & svar

Hvad skal jeg være opmærksom på inden operationen?

Vi anbefaler, at du har læst informationerne her på hjemmesiden inden forundersøgelsen. Skulle du have spørgsmål, kan du skrive dem ned, mens du læser og medbringe dem ved forundersøgelsen.

Til forundersøgelsen har du ret til en bisidder. På den måde sikrer du, at du ikke overhører vigtige informationer, som du får i forbindelse med forundersøgelsen.

Hvad sker der til forundersøgelsen?

Forundersøgelsen starter med, at du taler med plastikkirurgen om eventuelle ønsker du har omkring indgrebet. her findes vi også frem til om operationen skal foretages i lokalbedøvelse eller i fuld bedøvelse. Efterfølgende, vil du blive undersøgt, så det kan afgøres, hvilken behandling, der vil give de bedste resultater. Når dette er bestemt, vil du blive informeret om forløbet fra før til efter operationen. Du får en betænkningstid på mindst 1 uge, efter forundersøgelsen, før den endelige aftale om operationen blive gældende. 

Hvordan skal jeg forberede mig til operationen?

Før operationen er forberedelsen vigtig, for at du opnår det bedst mulige resultat. Din vægt skal helst ligge med et BMI på 25. Du må ikke ryge minimum 4 uger før din operationen, da det kan skyldes en af de største faktorer til komplikationer der kan føre til dødt væv og infektioner. 

Efter operationen må du ikke ryge før efter der er gået 4 uger, da huden skal nå at hele. 

Du skal være opmærksom på, at nogle typer præparater af medicin kan komplicere operationen og medføre blødningsproblemer. I forbindelse med forundersøgelsen, skal du konsulteres af en speciallæge om, hvordan du skal tage din medicin før, under og efter operationen. 

Hvis du skal i fuld bedøvelse: Det er vigtigt at du møder fastende på klinikken på operationsdagen. Du må ikke drikke alkohol efter kl. 20 dagen inden. 6 timer før operationen må du ikke spise eller drikke. Det skal pointeres, at du gerne må fortsætte med at drikke vand eller anden sukkerholdige læskedrik, fx æblejuice eller iste, indtil 2 timer før operationen. De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage.

Hvad sker der under operationen?

Når du ankommer til Warberg Klinikken på operationsdagen, bliver du modtaget af din sygeplejerske og vist til den rette stue. Her får du udleveret det operationstøj som du skal have på under indgrebet. Hvis du skal i fuld bedøvelse:  Du vil blive tilset af vores anæstesilæge, der vil informere dig om bedøvelsen og give dig den rette medicin, som forberedelse til operationen. 

Din plastikkirurg vil herefter foretage den nødvendige optegning på huden. Derefter bliver du ført til operationsstuen, hvor operationssygeplejerske og eventuelt anæstesilæge venter dig. 

Operationen varer cirka 1 time. 

Operationen starter med at du får lagt lokalbedøvelse om brystvorterne. Hvis du ikke har valgt operationen i fuld bedøvelse vil du kunne mærke en sviende fornemmelse når lokalbedøvelsen bliver lagt. Årsagen til indadvendte brystvorter skyldes, at mælkegangene er for korte. Når du er bedøvet i området, skæres et lille snit i kanten af brystvorten, hvorefter de mælkegange der er for korte klippes over.   Efter en vellykket operationen vil du få plaster på. Hvis du er blevet syet med tråde skal disse fjernes efter 7-10 dage og du kan med fordel lade plasteret blive på.

Hvad sker der lige efter operationen?

Efter operationen bliver du transporteret til opvågningsafsnittet, hvor du kommer under observation af vores sygeplejersker. Her vil du ligge indtil du er vågen nok til at komme på sengestue. Under operationen vil du få lagt lokalbedøvelse, som skal sørge for, at du får relativt få smerter de første timer efter operationen. Løbende, som lokalbedøvelsen aftager, vil din sygeplejerske sørge for smertestillende medicin, så dine smerter holdes på et minimum.

Hvis du har været i fuld bedøvelse vil du allerede kort tid efter operationen komme op at gå, da det vil begrænse risikoen for blodpropper i benene. Du vil typisk være klar til udskrivelse 2-4 timer efter operationen. Du vil få smertestillende medicin med hjem, sammen med en anvisning for hvordan tabletterne skal tages.

Du vil få udleveret en tid til kontrol 7-10 dage efter operationen hvor dine tråde skal fjernes og det fedtsugende område tilses. Du skal komme til kontrol hos plastikkirurgen 3-6 måneder efter operationen. Den præcise tid aftales ved udskrivelsen, eller ved et senere opkald. 

Det er almindeligt at være sygemeldt fra sit arbejde i 1-2 dage efter operationen. 

Hvad er følgevirkningerne forbundet med operationen?

Operationen kommer til at efterlade ar, som vil være røde og til tider kan være hævede. Oftest bliver arret pænt, meget få vil udvikle et skæmmende ar (hypertrofisk ar eller keloid). Her kan det være fornødent, at behandle arret med binyrebarkhormon gentagende gange. Det ses oftest, at der går op til to år, før arret har fået sit definitive udseende. Når du bliver opereret vil der ske en påvirkning af følesansen på området. I månederne efter operationen, kan der forekomme føleforstyrrelser, såsom stikken og prikken, i arrene. Dette vil med tiden forsvinde i takt med, at følesansen gendannes. Der kan dog være mindre områder med permanent tab af følesans. 

Hvilke risici er forbundet med operationen?

Hos omkring 1% af vores patienter, vil der være blødning i timerne efter operationen. Dette vil medføre en ny operation, oftest i fuld bedøvelse. En infektion ses sjældent, men kan ikke udelukkes. Dette vil kræve en antibiotisk behandling. Du bør selv holde øje med om der opstår infektion. En infektion vil typisk være synlig efter 1-2 uger, hvor der opstår rødme og hævelse, med tiltagende smerter og feber.

Er der noget jeg skal undgå efter behandlingen?

Du skal du lytte til din krops signaler. Forekommer der ubehag eller smerte, skal du undlade den aktivitet der fremkalder smerten. Du kan allerede dagen efter operationen gå små ture, men mere intens motion, såsom løb og cykling, skal du vente 2-3 uger med. Mere krævende sportsaktiviteter, såsom styrketræning, skal du vente med til 6-8 uger efter operationen. Du vurderer selv, hvornår du kan køre bil igen. Det kræver at du kan reagere optimalt i enhver situation. Så længe du har smerter, er det derfor ikke tilrådeligt at køre bil. Du kan med fordel anvende Micropore plaster, som kan købes på apoteket. Det anbefales at anvende dem på arret i de første 3 måneder. Plasteret er til for at give pænere ar og beskytte mod solen. Efter du er færdig med at bruge dit plaster, skal du smøre solcreme faktor 15 på arret, når det er udsat for sol. Du skal undgå at bade i pools og havvand i op til 4 uger efter operationen. 

19.05.2022 Version 2.0