Warberg-stjerne Trustpilot

Reduktion af brystvorter

Dokumenter

Artikler

Her vil der ligge nyttige artikler og links

Indlæg

Her vil der ligge indlæg fra os

Spørgsmål & svar

Hvad skal jeg være opmærksom på inden operationen?

Vi anbefaler, at du har læst informationerne her på hjemmesiden inden forundersøgelsen. Skulle du have spørgsmål, kan du skrive dem ned, mens du læser og medbringe dem ved forundersøgelsen.

Til forundersøgelsen har du ret til en bisidder. På den måde sikrer du, at du ikke overhører vigtige informationer, som du får i forbindelse med forundersøgelsen.

Hvad sker der til forundersøgelsen?

Forundersøgelsen starter med, at du taler med plastikkirurgen om eventuelle ønsker du har omkring indgrebet. Efterfølgende, vil du blive undersøgt, så det kan afgøres, hvilken behandling, der vil give de bedste resultater. Når dette er bestemt, vil du blive informeret om forløbet fra før til efter operationen.

Du får en betænkningstid på mindst 1 uge efter forundersøgelsen, før den endelige aftale om behandlingen er gældende.

Hvordan skal jeg forberede mig til operationen?

Forberedelsen før operationen er vigtig, for at du opnår det bedst mulige resultat. Din vægt skal så vidt muligt ligge med en BMI under 25. Du skal stoppe med at ryge minimum 4 uger før din operation, da det er en af de største faktorer til komplikationer, såsom infektion og dødt væv. Efter operationen, skal du tidligst begynde 4 uger efter, da huden skal nå at hele.

Du skal være opmærksom på, at forskellige typer medicin kan komplicere operationen og kan medføre blødningsproblemer. I forbindelse med forundersøgelsen, skal du derfor tale med speciallægen om, hvordan du skal tage din medicin, før, under og efter operationen.

Skal du opereres under fuld bedøvelse, er det vigtigt at du møder fastende på klinikken. Desuden, må du ikke ikke drikke alkohol efter kl. 20 dagen inden. Du skal 6 timer før operationen ophøre med at spise og drikke. Det skal her pointeres, at du gerne må fortsætte med at drikke vand eller anden sukkerholdige læskedrik, fx æblejuice eller iste, indtil 2 timer før operationen. De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage. 

Hvad skal jeg være opmærksom på operationsdagen?

Hvis din operation skal foretages i fuld bedøvelse, er det vigtigt at du er fastende i 6 timer før operationen, du må dog godt drikke et enkelt glas saft eller vand op til 2 timer før operationen, men ingen mælkeprodukter. 

Skal du opereres i lokal bedøvelse er det derimod vigtigt at have spist og drukket som man plejer. Når du ankommer til klinikken, får du anvist din seng af sygeplejersken. Du har en samtale med kirurgen, så evt.

spørgsmål til forløbet kan afklares, derefter laves optegninger på huden og der tages fotos til din journal. Herefter møder du anæstesi (bedøve) lægen, som informerer dig om bedøvelsen og giver dig smertestillende medicin. 

Selve operationen tager 1 time. Der er på forhånd afklaret brystvortens størrelse, typisk ca. 4 cm. Den overskydene hud skæres væk og der syes efterfølgende rundt i kanten om den nye brystvorte.  Du informeres om efter indgrebet om der er anvendt selvopløselige tråde, eller om du skal møde til trådfjernelse.

Hvad skal jeg være opmærksom på efter operationen?

Hvis du er opereret i fuld bedøvelse vil du altid ligge til opvågning på klinikken, hvor en sygeplejerske vil holde godt øje med dig indtil du er vågnet helt op. Har du været i fuld narkose, er det vigtigt, at du ikke er alene i det første døgn. Du skal derfor have aftalt at en pårørende kan hente dig på klinikken og være sammen med dig til dagen efter.

Hvis din operation er foretaget i lokalbedøvelse, vil de fleste kunne forlade klinikken umiddelbart efter operationen.  I enkelte tilfælde ligger man kortvarigt på en sengestue før man er klar til at gå hjem. Afhængigt af hvilket indgreb du har fået foretaget, vil der være specifikke anbefalinger til hvordan du bør forholde dig i dagene efter operationen.

Ricici og bivirkninger

Narkoserelaterede risici og bivirkninger: Moderne bedøvelse er meget sikker, og komplikationerne er meget sjældne. De fleste kommer sig hurtigt efter bedøvelsen. Nogle får bivirkninger som fx. træthed, svimmelhed, ondt i halsen, hovedpine, kvalme eller opkastning. De fleste bivirkninger kan behandles med medicin. Andre komplikationer kan afhænge af dit helbred, operationstypen og valget af bedøvelse. Hvis der er nogle specielle risikofaktorer for dig, bliver det drøftet inden bedøvelsen.

Ar:  Arrene kan blive tydelige og ømme. Ardannelse er individuel, og man kan ikke forudsige, hvordan den enkelte danner ar. Dårlig heling rammer ofte rygere. Dette kan mindskes ved at holde op med at ryge 6 uger før og 4 uger efter operationen

Følelsesløshed: Følelsesløshed i området omkring brystvorten er sædvanligvis midlertidig, men kan tage måneder før det forsvinder, hyppigheden er 3-4% Der er set tilfælde med permanent følelsesløshed

En meget sjælden komplikation er at noget af brystvorten eller huden omkring arrene ”dør”, hvis blodforsyningen efter operationen ikke gendannes.

Blødning: (Hæmatom) i sjældne tilfælde (3-4%) kan der efter operationen opstå en blødning. Dette kan kræve kirurgen stopper blødningen ved en ny operation.

Væskedannelse: Serom (1 %). En alvorlig væskeophobning, der behandles med antibiotika og i nogle tilfælde udtømning ved kirurgisk indgreb

Asymmeti: ikke to brystvorter er ens, derfor kan der forekomme asymmetri.

Infektion: En infektion ses sjældent, men kan ikke udelukkes. Dette vil kræve en antibiotika behandling. Du bør selv holde øje med om der opstår infektion. En infektion vil typisk være synlig efter 1-2 uger, hvor der opstår rødme og hævelse, med tiltagende smerter og feber. 

Farveændring: Der kan forekomme farveændring af brystvorten.

Opdateret 29.04.2022 version 2.0